Integritetspolicy

Här redogörs för hur Demia AB behandlar dina personuppgifter. Denna policy uppdaterades 2018-05-21.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi tar emot personuppgifter via vår e-handelsplattform eller via formulär på webbplatsen, när du beställer reservdelar, väljer att fylla i en enkät eller om du vill delta i en tävling. Telefonnummer, mejladress, adress, registreringsnummer på den egna bilen och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna för att vi skall kunna återkomma till dig i ärendet.

Vi använder DIBS i vår webbutik, där du kan handla direkt från oss. Du får i samband med köpet godkänna att vi får använda dina uppgifter för att hantera dig som kund, vilket görs då du godkänner köpvillkoren. Data som samlas in är enbart den data som krävs för att fullfölja avtalet om köp och leverans.

På vår sida kan man även beställa via Lagabasen och Bildelsbasen som äger kundens personuppgifter. Vi får tillgång till det som behövs för att kunna återkomma till kunden i enskilda ärenden.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

De uppgifter som du lämnar via vår hemsida används i huvudsak för att kunna besvara frågor, översända offerter, svara på dina förfrågningar, säkerställa att rätt del levereras och ur garantisynpunkt. Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, enkäter och andra typer av undersökningar eller marknadsföring.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv och personifierad anpassad upplevelse. Detta möjliggör riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar vi ut din information till utomstående parter?

Demia AB byter inte och säljer inte din information till utomstående parter. I de fall du beställer delar av oss så registreras du i vårt lokala kundregister. Om vi anser det nödvändigt att lämna ut dina personuppgifter för att följa lagen så kan vi lämna ut personlig information till myndigheter, såsom polisen eller Skatteverket.

Hur skyddar vi din information?

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via vår webbplats. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till oss sparas enligt lag. I övrigt bevaras personuppgifter inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter.

Bildelsbasen integritetspolicy
Lagabasen integritetspolicy
Postnord integritetspolicy
Swish integritetspolicy